Потребуєте допомоги?Зв’яжіться з нами

Моніторинг

БФ «Право на захист» в партнерстві з HIAS проводить постійні тематичні моніторинги

БФ «Право на захист» в партнерстві з HIAS проводить постійні тематичні моніторинги, метою яких є відслідковування ключових проблем і тенденцій в сфері міграції, притулку, безгромадянства та внутрішнього переміщення, поліпшення захисту прав людини та підвищення поваги до них, а також розвиток діалогу між органами влади та громадянським суспільством.

Моніторинги передбачають:

  • розгалужене застосування методів спостереження, інтерв’ювання, фокус-груп, контент- та дискурс-аналізу, сумісної оцінки (participatory assessment) та ін.;
  • аналіз ситуації з правами людини у досліджуваній сфері, виявлення причин існуючих проблем та відслідковування тенденцій;
  • документування порушень прав людини.

Наші тематичні моніторинги є відкритими та прозорими за своїми цілями і методами роботи. За результатами моніторингів «Право на захист» складає аналітичні звіти, довідки та формує стратегії реагування на ключові проблеми, стратегії адвокації та просування прав людини. Аналітичні звіти публікуються на сайті «Право на захист» та доносяться до відома відповідних органів влади, організацій громадянського суспільства, а також міжнародного співтовариства.

Досвід «Право на захист» свідчить, що добре задокументовані докази порушень прав людини, невідповідних правозастосовчих практик органів влади на місцевому та загально-національному рівні, тривожних та позитивних тенденцій є ефективним інструментом переконання та формування відповідної реаліям політики в рамках конструктивного діалогу з органами влади. Докази порушень прав людини, аналіз, що дозволяють об’єктивно і повно розуміти ситуацію у певній сфері, є критично необхідними для розробки цільових програм допомоги вразливим категоріям населення.

Моніторингові звіти БФ «Право на захист» та інші аналітичні доробки та публікації на основі моніторингу є важливим джерелом інформації не тільки для правозахисних громадських організацій, які займаються активною підтримкою прав людини, але й для тих, хто формує політику на всіх рівнях, оскільки зібрані дані можуть бути використані для виявлення прогалин в законодавстві, політиці та практичній роботі, а також для визначення прикладів передового досвіду.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial