Зробити пожертву
Укр / Eng
14.01.22

19 грудня 2021 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб1 (далі – Закон). 

1.Закон вніс зміни до Закону України “Про громадянство України”, направлені на спрощення набуття та прийняття до громадянства України для громадян держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, які зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, 2 а також їх дітей; осіб, які проходять (проходили) військову службу за контрактом у Збройних Силах України; осіб, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою України; 3 осіб, які мають визначні заслуги перед Україною; осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України; 4 деяких інших категорій осіб. 5

Серед змін:

 • Стаття 9 Закону дозволяє замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подати декларацію про відмову від іноземного громадянства для цих осіб. Подання такої декларації звільняє заявників від зобов’язання в подальшому подати документ про припинення іноземного громадянства, виданий уповноваженим органом відповідної держави, протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. 
 • Закон дозволяє декларацію подати замість зобов’язання припинити іноземне громадянство і особам, які в установленому законодавством України порядку проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України, контракт яких припинено (розірвано), та звільнені з військової служби з підстав, передбачених підпунктами “а”, “б” пунктів 1-3 частини п’ятої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (набуття громадянства України за територіальною ознакою, прийняття до громадянства України, поновлення в громадянстві України).
 • Законом покладено на центральний орган виконавчої влади у відповідній сфері підготовку у порядку, встановленому Президентом України, подання на ім’я Президента України, про те, що особа має визначні заслуги або про те, що прийняття особи до громадянства України становить державний інтерес для України.

Відповідно до пункту 49 “Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень” для прийняття до громадянства України особа має подати разом з документами подання на ім’я Президента України, центрального органу виконавчої влади України про те, що особа має визначні заслуги перед Україною. Проте Закон досі не зобов’язував центральні органи виконавчої влади надавати такі подання, більше того, навіть не мав згадки про нього.

Тимчасове житло для ВПО: умови та механізм надання

 2.Законом доповнено статтю 8 Закону України “Про громадянство України”, надавши можливість набути громадянство України за територіальним походженням особам, прадід чи прабаба яких народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України». 

Так само прадіда чи прабабу додано до переліку родичів, які народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу держав-попередників України. Окрім того, за територіальною ознакою набути громадянство України зможе тепер  і дитина, прадід чи прабаба народилися чи постійно проживали на вищевказаних територіях.

Такий підхід збільшить кількість осіб, які мають право набути громадянство України за територіальним походженням.

Тимчасове житло для ВПО: умови та механізм надання

3. Із запровадженням в Україні в 2021 році процедури визнання особою без громадянства (далі – ОБГ) виникла необхідність врегулювати процедуру натуралізації осіб без громадянства після їх визнання. Раніше стаття 9 Закону України “Про громадянство України” не визначала вимог до прийняття до громадянства України для ОБГ, визнаних в установленому порядку в Україні. Так, умова про безперервне проживання на території України протягом останніх 5 років, поширювалась на таких осіб. Незрозумілим було з якого моменту цей строк мав бути врахованим, беручи до уваги особливості правового статусу особи без громадянства, визнаної в Україні. 6

Законом було визначено, що для ОБГ строк безперервного проживання на законних підставах на території України має становити останні три роки на дату подання такої заяви з моменту в’їзду в Україну або з моменту визнання особою без громадянства. 

На кінець 2021 року 7 отримувачів допомоги БФ “Право на захист” було визнано особами без громадянства з 94 (заяви про визнання ОБГ яких подано до Державної міграційної служби). Таким чином, ці особи зможуть звернутися про прийняття до громадянства України вже наприкінці 2024 року, якщо вони не мають інших підстав для набуття громадянства України.

Тимчасове житло для ВПО: умови та механізм надання

4. Законом передбачені випадки, коли особа не має права набути громадянство України за територіальною ознакою. Як і при прийнятті до громадянства України, набути громадянство не може особа, яка: 1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; 2) засуджена в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави; 3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Також, набути громадянство за статтею 8 Закону України “Про громадянство України” не може особа, якій було відмовлено в оформленні набуття громадянства за статтею 21 цього Закону – тобто внаслідок подання неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування особою будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України, а відтепер ще й невиконання зобов’язання, взятого особою у зобов’язанні припинити іноземне громадянство, в декларації про відмову від іноземного громадянства або в декларації про відсутність іноземного громадянства.

Аналогічні обмеження встановлені і щодо поновлення в громадянстві України (стаття 10 Закону України “Про громадянство України”).

Тимчасове житло для ВПО: умови та механізм надання


5. Законом підстави для скасування рішення про оформлення набуття громадянства України поширено на статті 7 (набуття громадянства України за народженням), 8 (набуття громадянства України за територіальною ознакою), 10 (поновлення у громадянстві України), 11 (набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення), 12 (набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки…), 13 (набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України), 15 (Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства) Закону України “Про громадянство України”. 

Раніше це стосувалось тільки статей 8 та 10 вказаного Закону, таким чином кількість підстав для скасування рішення про оформлення набуття громадянства суттєво збільшена. Наслідком скасування рішення про оформлення набуття громадянства є вилучення паспорту громадянина України і фактична втрата громадянства України. 

Тимчасове житло для ВПО: умови та механізм надання

6. У саму статтю 21 Закону України “Про громадянство України” додано нову підставу для скасування рішення про оформлення набуття громадянства України – невиконання зобов’язання, взятого особою у зобов’язанні припинити іноземне громадянство, в декларації про відмову від іноземного громадянства або в декларації про відсутність іноземного громадянства.

Невиконання даного зобов’язання призводить до скасування рішення про оформлення набуття громадянства, тепер відповідно до Закону. Раніше ця норма була тільки в “Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень”. Також, висока вартість 7 оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) тепер не вважається поважною причиною у випадку неподання документа про припинення іноземного громадянства.  

Тимчасове житло для ВПО: умови та механізм надання

7. Є ряд цікавих змін про нові повноваження центральних органів виконавчої влади, наприклад:

 • Державна міграційна служба України (ДМСУ), Міністерство закордонних справ України, консульства та посольства отримали право для цілей підтвердження інформації і в межах повноважень отримувати інформацію з автоматизованих систем, реєстрів і банків даних органів влади та місцевого самоврядування  і навіть підприємств, установ та організацій, а також звертатись із запитами до компетентних органів інших держав та міжнародних організацій. Ці повноваження, в разі їх належного застосування, здатні суттєво спростити процедуру встановлення особи під час документування паспортом громадянина України, переклавши частину цього тягаря від заявників на Державу. 8
 • Змінами до статей 24 та 25 Закону уповноважено Державну міграційну службу України (а також Міністерство закордонних справ України, посольства і консульства за кордоном) вести облік осіб, щодо яких прийнято рішення про встановлення належності до громадянства України; осіб, щодо яких здійснюється провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та деяких інших категорій. Облік таких категорій осіб надасть можливість зрозуміти кількість заявників у межах країни, яким вдалось оформити громадянство України за статтею 3 Закону. 
 • ДМСУ отримала ще одне цікаве повноваження: проведення за заявою осіб, які перебувають на території України на законних підставах, перевірки їх належності до громадянства України. Відповідно до “Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень” перевірка належності до громадянства України стосується осіб, які перебувають за кордоном і в яких відсутні документи, що підтверджують громадянство України, або якщо виникла необхідність перевірки факту перебування таких осіб у громадянстві України. Тобто Порядок наразі не передбачає звернення про перевірку належності до громадянства України для іноземців або ОБГ, які перебувають на території України. Відповідно, для забезпечення такої можливості до Порядку або інших нормативних актів мають бути внесені відповідні зміни також. 

Перевірка належності до громадянства України може проводитись і в рамках процедури визнання особою без громадянства у випадках, коли з’ясовано обставини, що можуть свідчити про належність до громадянства України. Відповідно до “Порядку розгляду заяв про визнання особою без громадянства”, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 317 “Деякі питання визнання особою без громадянства” в такому випадку запит з копіями матеріалів справи надсилається структурному підрозділу ДМС, до компетенції якого належать питання громадянства України, тобто особа самостійно не має звертатися із заявою про перевірку її належності до громадянства України. 

Тож, скоріше за все, ці зміни торкнуться саме Указу Президента України, яким затверджено вказаний вище порядок. Законом пропонується Президентові України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, та постановлено Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з привести свої нормативно-правові акти у відповідність із новим Законом та прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону; а також забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

В будь-якому разі, нове повноваження стосується тільки осіб, які перебувають на території України на законних підставах. Натомість, поширеною проблемою документування є якраз невизначений правовий статус людини і неможливість встановлення особи людини. Детальніше про проблематику підтвердження належності до громадянства України в матеріалі БФ “Право на захист”.

Іншою невирішеною проблемою Закону України “Про громадянство України” лишається ризики безгромадянства дітей, народжених на території України, батьки яких є іноземцями або особами без громадянства (що пов’язано з недосконалістю статті 7 Закону). Детальніше проблему описано в альтернативному проміжному звіті в межах Універсального періодичного огляду (УПО) «Дотримання прав біженців, шукачів притулку та осіб без громадянства», підготовленому коаліцією неурядових організацій, які опікуються правами відповідних категорій осіб: БФ «Право назахист», БФ «РОКАДА», ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» та «Регіон Карпат» (NEEKA).

Через залежність набуття громадянства за народженням дитиною, яка інакше лишиться без громадянства, від правового статусу її батьків на момент народження  під ризиком безгромадянства опиняються і діти шукачів захисту, які народились на території України. Детальніше про проблему в нашому матеріалі.

Тимчасове житло для ВПО: умови та механізм надання

Notes:

 1. 1.На час реєстрації законопроекту в Верховній Раді України назва документу була іншою: “щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України”.

  Його основною метою є, як визначає пояснювальна записка, реалізація Указу Президента України від 13 серпня 2019 року № 594/2019 «Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання».

  Указ Президента України № 594/2019 вніс зміни до “Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень”, який затверджено Указом Президента від 27 березня 2001 року № 215 “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України”, які мали на меті спростити:

  • набуття громадянства України за територіальною ознакою громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, а також їх дітьми; 
  • прийняття до громадянства України вказаних осіб та їх дітей;  поновлення у громадянстві України вказаних осіб та їх дітей; 
  • також для вказаних осіб – спрощення набуття громадянства України повнолітньою особою, яка є особою без громадянства або іноземцем, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком після досягнення дитиною повноліття визнано громадянином України;
  • прийняття до громадянства України осіб, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України; 
  • прийняття до громадянства України особи, яка має визначні заслуги перед Україною, або особи, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України.
  • 2.Переслідування за Законом України “Про громадянство України” має бути підтвердженим довідкою Міністерства закордонних справ України, посольства чи консульської установи України, виданою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, про те, що особа зазнала у країні своєї громадянської належності переслідувань через політичні переконання, що виявилися у здійсненні ним діяльності, спрямованої на захист національних інтересів України;

  • 3.Відповідно до Закону України “Про державні нагороди України” державними нагородами є: звання Герой України; орден; медаль; відзнака “Іменна вогнепальна зброя”; почесне звання України; Державна премія України; президентська відзнака.

  • 4. Зі змісту Закону та Указу №594/2019 вбачаєтся, що до осіб, які мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України відносяться особи, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

  • Це іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу підрозділам

   Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення,

   або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищезазначеними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищезазначеними підрозділами та добровольчими формуваннями та отримали посвідку на тимчасове проживання.

  • 6. За Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” особи, визнані ОБГ, вважаються такими, які тимчасово перебувають на території України на законних підставах, на період до отримання посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України. Натомість відповідно до Закону України “Про громадянство України” безперервним проживанням вважається проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів.

  • 7. Досі якщо вартість оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищувала половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом в Україні на момент, коли особа набула громадянство України, це вважалось незалежною від особи причиною неотримання такого документу.
  • 8.Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України”, зокрема затвердженим Порядком передбачено, що у разі неподання особою, яка досягла 18-річного віку, документів з фотокартками, проводиться процедура встановлення особи шляхом надсилання запитів щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у письмовому зверненні. Детальніше про процедуру та останні зміни до процедури встановлення особи у матеріалі БФ “Право на захист”.
10.01.22

Інакше як «надскладною» не назвеш ситуацію, коли людина не визнана громадянином жодної країни в світі, не має документів і навіть перебування її на території України є незаконним, незважаючи на те, що вона давно пустила тут коріння та вважає країну за рідну. Проте адвокати та юристи благодійного фонду «Право на захист» не бояться «складних випадків» та не відмовляють у допомозі жодному бенефіціару.

За минулий рік спеціалісти Благодійного фонду допомогли 94 людям звернутись до Державна міграційна служба України за визнанням особою без громадянства, і робота з ними триває, адже це лише перший крок у складній та довготривалій процедурі. Тим не менш, ці люди тепер перебувають на території України легально та мають хоч якісь документи.

Statelessness: Ukraine became the 21st country in the world and the 15th in Europe to establish a separate Stateless Determination Procedure (SDP) Без громадянства: Україна cтала 21-ю країною в світі і 15-ю — в Європі, яка має окрему процедуру визнання ОБГ

«Наш проєкт спрямований на подолання безгромадянства. Тобто подання до ДМС – це тільки початок довгого шляху, який розпочинає з нашою допомогою людина. Сім наших бенефіціарів вже отримали статус особи без громадянства та документовані посвідками на тимчасове проживання в Україні. Наступні кроки – отримання посвідки на постійне проживання та в перспективі – набуття громадянства України, тож вони продовжують співпрацювати з нами, і ми супроводжуватимемо їхні справи й надалі»,

– говорить Софія Кордонець, керівниця проєкту «Правова допомога особам без громадянства» БФ «Право на захист».

Розгляд подання на отримання статусу особи без громадянства триває 6 місяців та може бути продовжений до 12 місяців. Результатом має стати набуття статусу особи без громадянства або відмова в ньому.

Процедура в України відносно нова (Постанова Кабміну набула чинності тільки в квітні 2021 року), тож поки що не було прецедентів відмови у визнанні особою без громадянства, так само як і випадків начислення штрафу за нелегальне знаходження на території України. 

status Як звернутися з заявою про визнання особою без громадянства?

Усього в межах України підрозділами Державної міграційної служби станом на кінець 2021 року прийнято 728 заяв про визнання особою без громадянства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

06.01.22

Новорічні дива трапляються! І дуже приємно, що іноді причетними до їх справдження стають спеціалісти Благодійного фонду «Право на захист». Історію одного такого дива розповімо сьогодні – це історія Бориса, який у 25 років, нарешті, отримав омріяний паспорт громадянина України.

Без родини і без документів

Борис народився та виріс в Криму. Коли хлопцеві було 16 років, його батьки вирішили пожити нарізно, внаслідок чого батько взяв сина та поїхав до Полтавської області – на роботу та проживання. Там же батько планував вперше документувати сина паспортом громадянина України.

Однак, сталося так, що наприкінці квітня 2013 року батько раптово помер, залишивши хлопця без документів та можливості повернутися до матері, сестри та брата в Крим.

Залишившись сам-самісінький, Борис неодноразово звертався до органів міграційної служби щодо отримання паспорту громадянина України, але у прийомі йому відмовляли, посилаючись на те, що особу його встановити вкрай важко, адже він все своє життя провів у Криму, який зараз тимчасово не підконтрольний Урядові України; вимагали присутності матері, яка навідріз відмовлялася приїхати. Та й до його громадянства також були неабиякі питання…

Нове життя

За цей час хлопець подорослішав, переїхав до Харкова, де знайшов роботу, закохався та став жити фактичним шлюбом з коханою дівчиною. Після чергового переїзду Борис знову звернувся до міграційної служби – Холодногірського відділу ДМС у м. Харкові, співробітники якого рекомендували йому звернутися до Благодійного фонду «Право на захист».

Після бесіди з хлопцем адвокат фонду зробила ряд запитів, підготувала всі необхідні документи, разом з Борисом знайшла та підготувала свідків для проведення процедури встановлення особи, виявила можливість та разом з т.в.о. начальника Холодногірського відділу ДМС у м. Харкові Коваленко Марією підтвердила належність Бориса до громадянства України.

Далі залишилося лише чекати схвалення ГУ ДМСУ в Харківській області. 

Паспорт «під ялиноньку»

А тим часом кохана народила Борису сина, про якого він так мріяв та бажав бути його батьком також і за документами. 

І ось – сталося диво: через кілька днів після народження малюка Борис отримав свій перший – такий омріяний – паспорт!

Новорічне диво для Бориса: отримати паспорт та офіційно стати батьком

Вітаючи хлопця з такими значними приємними змінами в житті, адвокат БФ «Право на захист» Оксана Желанова пояснила, де та в якому порядку молоді батьки можуть зареєструвати народження сина та яким чином Борис може бути записаний батьком дитини (і що наразі це можливо, адже у Бориса є паспорт!).

Наступного дня щасливий Борис повідомив, що їм все вдалося – народження сина зареєстрували, отримали свідоцтво про народження, в якому батьком зазначено громадянина України Бориса.

БФ «Право на захист» бажає малюку і його завзятим батькам здоров`я, молодій родині – щастя, а нам усім – віри в дива: адже вони трапляються!!!

Одночасно висловлюємо щиру подяку співробітникам Холодногірського відділу у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області – за небайдужість та незмінну готовність допомагати людям; та керівництву ГУ ДМСУ в Харківській області – за високу компетентність та мудру кадрову політику.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

22.12.21

За оцінками УВКБ ООН, близько 69400 дітей, народжених на непідконтрольних уряду України районах Донецької та Луганської областей, ще не отримали свідоцтва про народження в Україні державного зразка. 

Про це та інші проблеми, пов’язані з реєстрацією народжень та смертей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в Криму, говорили на круглому столі, організованому Агентством у справах біженців (УВКБ ООН), Благодійним фондом «Право на захист» та громадською організацією «Десяте квітня».

Громадянство поза контролем. Круглий стіл про нагальні проблеми з реєстрацією фактів народження та смерті на ТОТ

У заході взяли участь особисто або онлайн представники компетентних центральних та місцевих органів влади, комітету Верховної Ради України з прав людини, представники суддівського корпусу, відповідальних державних установ, офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, а також міжнародних та національних неурядових організацій, які опікуються правами мешканців тимчасово окупованих територій (далі – ТОТ). 

Незареєстроване народження особи в подальшому призводить до ускладнень при підтвердженні громадянства України, можливо, до втрати громадянства взагалі. Забезпечення доступу до правосуддя, до адміністративних та інших державних послуг для мешканців ОРДЛО та ТОТ АРК є важливою складовою реінтеграції окупованих територій. 

Благодійний фонд «Право на захист» підготував інформаційну довідку щодо стану доступу мешканців ТОТ, зокрема Донецької та Луганської областей, до комплексної послуги єМалятко. З червня 2021 року особи, які проживають на ТОТ, можуть за наявності електронного підпису (ЕПЦ/КЕП) не виїжджаючи з непідконтрольних територій встановити факт народження дитини в «Електронному суді» та звернутись на порталі «Дія» за послугою єМалятко, що дозволить здійснити реєстрацію народження дитини. 

Громадянство поза контролем. Круглий стіл про нагальні проблеми з реєстрацією фактів народження та смерті на ТОТ

«Хоча десятки таких заяв про встановлення фактів народження на ТОТ розглядаються в системі «Електронний суд» в Донецькій та Луганській областях, там зареєстровано народження тільки 6 дітей в межах даної процедури. За послугою єМалятко на підставі судового рішення про встановлення факту народження на ТОТ, наразі звернулось більше 30 заявників в межах всієї країни»,

– зазначила правовий аналітик Благодійного фонду «Право на захист» Ксенія Карагяур.

На круглому столі також обговорили шляхи вирішення таких проблем, як неінформованість населення та відсутність можливості отримати ЕЦП/КЕП та відсутність обліку ефективності процедури (Електронний суд та єМалятко) для мешканців ТОТ.

ГО «Десяте квітня» презентували результати дослідження щодо доступу до правосуддя для мешканців ТОТ Автономної Республіки Крим. Зокрема, основними складнощами при зверненні кримчан до суду із заявою про встановлення факту народження або смерті на ТОТ, респонденти вказали затягування справ і допущення помилок в судовому рішенні (з 177 респондентів, які звертались з питань встановлення фактів народження/смерті – 26 та 14 відповідно). 

Громадянство поза контролем. Круглий стіл про нагальні проблеми з реєстрацією фактів народження та смерті на ТОТ

Складність сучасної процедури реєстрації народження на ТОТ викликана необхідністю спочатку встановити факт, який має юридичне значення, в судовому порядку. Зусилля, направлені на спрощення існуючої процедури, зокрема запровадження адміністративної процедури (без встановлення факту в судовому порядку), докладаються експертним середовищем з початку конфлікту, питання вкотре обговорюється на найвищому рівні. 

Проєкт «Правова допомога особам без громадянства в Україні» реалізується за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

21.12.21

Біля КПП «Гоптівка» гірко плакала втомлена жінка похилого віку. Коли нашій колезі, монітору Валерії Самарській нарешті вдалося її заспокоїти, вона розповіла сумну історію…

Любові Володимирівні 70 років, проживає вона на тимчасово непідконтрольній Україні території. Через помилку пенсійного фонду вона змушена була терміново приїхати до Києва, звідти – в Харків. Витративши на поїздку практично всю місячну пенсію, жінка поспішала потрапити додому.  Їхати вирішила через КПП «Гоптівка», де, як їй казали знайомі, менші черги. 

У метушні пані Любов загубила паспорт для виїзду за кордон. Тому, коли її побачила монітор нашого фонду, жінка була в повному відчаї. Пані Любов не мала жодного уявлення, куди їй звернутися, що робити та як дістатися додому. Наша колега заспокоїла жінку та почала активно діяти.

Завдяки злагодженій співпраці монітора Валерії Самарської з адвокатом проекту з надання правової допомоги особам без громадянства та під ризиком безгромадянства Оксаною Желановою та керівництвом Холодногірського відділу міграційної служби (в особі Марії Коваленко), жінка подала заяву про втрату паспорту та заяву на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Громадянство жінки було підтверджено та терміново проведено всі необхідні процедури. 

Втратила паспорт намагаючись відновити пенсійні виплати. Історія Любові Володимирівни

Тож, незабаром, пані Любов зможе отримати паспорт. Сподіваємось, її привабливе обличчя знову сяятиме спокійною посмішкою. Успіхів Вам!

БФ «Право на захист» висловлює щиру подяку керівництву Холодногірського відділу у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області за сумлінне виконання вимог чинного законодавства та своїх посадових обов`язків. Також дякуємо керівництву Міграційна служба Харківської області – за результативну співпрацю на царині допомоги людям.

Проєкт «Правова допомога особам без громадянства в Україні» реалізується за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

14.12.21

Щойно у Верховній Раді України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб» (законопроект №5630).

Проект вносить ряд важливих змін до Закону України «Про громадянство України», зокрема його статті 9 щодо прийняття до громадянства України.

Після підписання Закону Президентом України та набрання ним чинності, особи без громадянства (ОБГ) матимуть можливість бути прийнятими до громадянства України через три роки з моменту визнання особою без громадянства. 

Чинний Закон України «Про громадянство України» не передбачає окремої процедури натуралізації ОБГ, визнаних такими в Україні, і за загальним підходом прийняття до громадянства України можливе лише за умови безперервного проживання на території України протягом 5 років. Окрім того, через особливості правового статусу ОБГ, які визнані на території України за новою процедурою, відсутні норми, які б чітко визначали, що саме має входити в ці п’ять років.

Новий Закон чітко зазначає, що для осіб без громадянства строк безперервного проживання на законних підставах на території України має становити три роки з моменту визнання особою без громадянства.

R2P logo Ukrainian

Незабаром БФ «Право на захист» поінформує детальніше про ключові зміни до законодавства щодо громадянства України та їх можливий позитивний вплив на процедури документування. 

14.12.21

Тільки у цьому році під супроводом юристів та адвокатів команди Благодійного фонду «Право на захист» було подано 83 заяви про визнання особою без громадянства. Це стало можливим завдяки ефективній взаємодії з Державною міграційною службою України.

Про правову допомогу особам без громадянства та шляхи вирішення проблемних питань у нестандартних кейсах спеціалісти «Право на захист» говорили 2 грудня в ході онлайн-зустрічі з представниками міграційної служби Київської області за участі Валетенко Ольги Володимирівни, заступника директора Департаменту – начальника відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців і осіб без громадянства Державної міграційної служби України.

Юристи та адвокати «Право на захист» Софія Кордонець, Вікторія Волинська, Олександра Айвазян, Костянтин Фунжій та Ксенія Карагяур поділилися власним досвідом роботи у цьому напрямку та говорили про:

 • Основні категорії осіб, які звертаються за визнанням особою без громадянства;
 • Виклики під час подання заяв про визнання ОБГ;
 • Шляхи сприяння поданню заяви про визнання ОБГ особам у нестандартних кейсах.

Зазначимо, що з квітня 2021 року кожна людина, яка не може отримати паспортний документ, оскільки не розглядається громадянином жодної з країн, має право звернутися до Державної міграційної служби з заявою про визнання ОБГ.

У зв’язку з впровадженням процедури визнання особою без громадянства БФ «Право на захист» проводить вже третій захід регіонального рівня з представниками міграційної служби.

Команда фонду планує і надалі зустрічатись з представниками органів державної влади та іншими установами з метою налагодження ефективної взаємодії в цьому напрямку, а також підвищення обізнаності щодо процедури визнання ОБГ в Україні.

Спільними зусиллями долаємо безгромадянство

Наша команда щиро вдячна учасникам за цікавість до теми та активну участь в заході. Сподіваємось на подальшу взаємодію та співпрацю!


КОРИСНІ ТЕМАТИЧНІ МАТЕРІАЛИ:


Проєкт «Правова допомога особам без громадянства в Україні» реалізується за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

03.12.21

Вперше у практиці БФ «Право на захист» особа без громадянства, визнана такою в Україні, отримала посвідку на тимчасове проживання в Україні. Раніше ми вас знайомили з історією Ганни Миряшевої, дівчини, яка все своє життя боролася за офіційне визнання. Не маючи документів, її нібито й не існувало. Принаймні так вона себе почувала. Тепер Ганна у свої 23 роки починає нове життя – з документами та новими можливостями! Більше про історію Ганни.

«Я відчула себе справжньою людиною – видимою! Найперша річ, яку я зробила, отримавши посвідку, – прийшла до юристів своєї компанії та віддала документи на офіційне оформлення мене на роботу. Також зареєструвалася на отримання медичної декларації»,

говорить Ганна.

Рішення про визнання Ганни Миряшевої особою без громадянства прийнято в листопаді 2021 року. За Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» особи, визнані особами без громадянства, отримують на підставі відповідного рішення посвідку на тимчасове проживання.

За словами Вікторії Волинської, адвоката БФ «Право на захист», посвідка на тимчасове проживання не тільки підтверджує наявність законних підстав для перебування на території України, але й посвідчує особу:

Особа без громадянства ВПЕРШЕ отримала посвідку на проживання

«Що дає посвідка? Особа вважається визнаною державою. Тобто держава її побачила як повноцінного громадянина, який може реалізувати свої права, перебуваючи на території України. Вона може укласти шлюб, вона може працевлаштуватися, укладати будь-які угоди правового характеру, відкривати банківські картки, укладати декларацію з сімейним лікарем».

зазначає Вікторія.
Особа без громадянства ВПЕРШЕ отримала посвідку на проживання
Фото – УВКБ ООН

Без цього документа Ганна не могла використати ці права, постійно стикалася з проблемами, пов’язаними з неможливістю здійснити елементарні дії. Більше про це читайте тут.

Тепер перед дівчиною відкриті широкі можливості! Ми раді вітати Ганну та бажаємо їй успіхів, а нашим адвокатам – нових перемог!

Пропонуємо Вам переглянути та послухати
історію Ганни з перших Вуст:

Ганна Миряшева завдяки команді БФ "Право на захист" отримала посвідку про тимчасове проживання в Україні

⚖😀Вперше у практиці БФ “Право на захист” особа без громадянства, визнана такою в Україні, отримала посвідку на тимчасове проживання в Україні. Раніше ми вас знайомили з історією Ганни Миряшевої, дівчини, яка все своє життя боролася за офіційне визнання. Не маючи документів, її нібито й не існувало. Принаймні так вона себе почувала. Тепер Ганна у свої 23 роки починає нове життя – з документами та новими можливостями! Більше про історію Ганни⬇️ https://www.facebook.com/right2protection/posts/3007251672923888. 💬“Я відчула себе справжньою людиною – видимою! Найперша річ, яку я зробила, отримавши посвідку, – прийшла до юристів своєї компанії та віддала документи на офіційне оформлення мене на роботу. Також зареєструвалася на отримання медичної декларації”, – говорить Ганна. ⚖Рішення про визнання Ганни Миряшевої особою без громадянства прийнято в листопаді 2021 року. За Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” особи, визнані особами без громадянства, отримують на підставі відповідного рішення посвідку на тимчасове проживання. 💬За словами Вікторії Волинської, адвоката БФ “Право на захист”, посвідка на тимчасове проживання не тільки підтверджує наявність законних підстав для перебування на території України, але й посвідчує особу. “Що дає посвідка? Особа вважається визнаною державою. Тобто держава її побачила як повноцінного громадянина, який може реалізувати свої права, перебуваючи на території України. Вона може укласти шлюб, вона може працевлаштуватися, укладати будь-які угоди правового характеру, відкривати банківські картки, укладати декларацію з сімейним лікарем”. 🙁Без цього документа Ганна не могла використати ці права, постійно стикалася з проблемами, пов'язаними з неможливістю здійснити елементарні дії. Більше про це читайте на нашому сайті ⬇️

Проблема безгромадянства в Україні: причини виникнення та масштаби
🤝Тепер перед дівчиною відкриті широкі можливості! Ми раді вітати Ганну та бажаємо їй успіхів, а нашим адвокатам – нових перемог! UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні

Опубліковано Право на захист Пʼятниця, 3 грудня 2021 р.

01.12.21

У 1981 році наш бенефіціар Олег отримав свій перший паспорт громадянина СРСР у м.Кремінна на Луганщині. Пізніше він вирішив поїхати на Полтавщину в місто Горішні Плавні. Там він влаштувався на роботу та створив сім’ю. 

У 90-х роках підприємство на якому працював Олег переживало економічний спад, заробітна плата виплачувалася частинами, і її ледве було достатньо для купівлі продуктів. Чоловік почав працювати неофіційно на різних приватних підприємствах. У часи пошуку нової роботи він загубив свій паспорт, свідоцтво про народження та трудову книжку. Згодом чоловік прийняв рішення повернутися до Кремінної.

Олег неодноразово звертався до місцевої Міграційної служби з заявою про виготовлення нового паспорта, але завжди отримував відмову через відсутність документів та неможливість підтвердити громадянство України. Він намагався повторно отримати свідоцтво про народження, але без паспорта не міг цього зробити. Кожна невдала спроба все більше й все більше розчаровувала Олега.

Але одного разу кращий друг Олега запропонував звернутися до спеціалістів Кремінського бюро правової допомоги. Там проблему чоловіка вислухали та перенаправили до офісу БФ «Право на захист» в м. Сєвєродонецьк.

За роботу взявся адвокат Фонду Сергій Михайлов. Збір документів для підтвердження громадянства, а саме про проживання на території України станом на 24.08.1991 р. був нелегким. Все через те, що підприємства, де працював Олег, багато разів змінювали свої назви, створювались приватні кооперативи, а до трудових архівів інформація про періоди роботи не передавалась. А ще й будинок, в якому проживав чоловік в той час передали приватному підприємству, тож архіви зареєстрованих мешканців не збереглися. 

Але наполегливість та бажання допомогти можуть й гори звернути. Документи про місце проживання знайшли, наш адвокат невідкладно подав заяву до Кремінського районного суду Луганської області. Також свідок додатково підтвердив, що Олег дійсно проживав на території України станом на 24.08.1991 р. В результаті, суд став на сторону нашого бенефіціара.

Нарешті, після стількох років страждань та поневірянь, Олег отримав паспорт громадянина України. Наразі чоловік відкриває для себе нові життєві горизонти. Він вже одержав у податковій ідентифікаційний номер, відкрив рахунок у банку та планує офіційно працевлаштуватися. А про свій офіційний статус він сказав так:

“Паспорт – це коли ти існуєш і всі тебе бачать!”

Паспорт

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: