Молодший стратегічний юрист

БФ «Право на захист» (Фонд) - всеукраїнський благодійний фонд, що діє в партнерстві з HIAS, глобальною організацією для надання допомоги біженцям. Фонд зосереджує діяльність на наданні допомоги внутрішньо переміщеним особам, особам, які потребують міжнародного захисту, особам без громадянства, особам з підвищеним ризиком безгромадянства та особам без документів. Фонд є виконавчим партнером УВКБ ООН і здійснює програми надання прямої правової допомоги по всій Україні і сприяє змінам в національній правовій базі, приведенню її у відповідність до міжнародних стандартів в галузі прав людини.

БФ «Право на захист» запрошує кандидата на посаду молодшого стратегічного юриста Служби юридичної допомоги в київському офісі. Посада діятиме в рамках проекту «Адвокація і стратегічні судові справи в інтересах переселенців та осіб, які постраждали від конфлікту», що здійснюється за фінансової підтримки European Commission Humanitarian Aid Office (ECHO) через лідера проекту Norwegian Refugee Council (NRC).

 • Проводити аналіз судової практики, як національних судів, так і ЄСПЛ;
 • Складати проекти правових документів відповідно до ухвалених стратегій щодо захисту прав ВПО і осіб, що постраждали від конфлікту на Сході України (надалі - бенефіціари);
 • Допомагати ССЮ у здійсненні представництва під час розгляду стратегічних справ;
 • Брати участь у брейн-стормінгу з правових питань, пов'язаних з захистом прав бенефіціарів;
 • Розглядати і аналізувати справи, пропонувати стратегії вирішення справ, у тому числі з метою виявлення матеріалів для стратегічних судових процесів, які будуть реалізовуватись за підтримки Групи стратегічних судових справ;
 • Готувати проекти звернень, запитів, скарг, листів і / або позовів, інших матеріалів, необхідних для представлення інтересів особи в органах влади, судах, забезпечувати підготовку супровідної документації;
 • Проводити правові дослідження, розробляти проекти меморандумів і стратегій правового реагування на системні або окремі юридичні проблеми, з якими стикаються ВПО та постраждалі від конфлікту особи;
 • Підтримувати контакти з клієнтами та іншими організаціями у відповідній сфері для подальшої діяльності з надання допомоги щодо зареєстрованих запитів і випадків, визначати поточні потреби клієнтів і збирати відгуки про якість послуг, що надаються;
 • Виявляти, аналізувати випадки порушення прав, системних правових проблем, з якими стикаються ВПО, прогалини в національному законодавстві; обмінюватися інформацією в рамках Служби правової допомоги ВПО, пропонувати засоби правового захисту;
 • Забезпечувати ведення повної, ретельної, точної документації в належному порядку відповідно до правових норм, правил етики, зберігаючи конфіденційність клієнта;
 • Забезпечувати точність, змістовність і своєчасність статистичних та аналітичних звітів, проектів, графіків та інших відповідних робочих документів;
 • Приймати участь у заходах, організованих і / або в яких бере участь Фонд;
 • Складати звітність за результатами своєї роботи;
 • Виконувати інші обов'язки у разі потреби.
 • Вища освіта в галузі права (наявність освіти або досвіду в галузі міжнародного права буде перевагою);
 • Високі інтелектуальні і аналітичні здібності, вміння опрацьовувати великі обсяги інформації;
 • Підхід до роботи, орієнтований на результат;
 • Вміння працювати в умовах жорстких дедлайнів і умовах, що постійно змінюються;
 • Практичний досвід ведення судових справ (досвід представництва в ЄСПЛ буде перевагою);
 • Розуміння контексту збройного конфлікту в Україні і пов'язаних з цим порушень прав людини;
 • Вільне володіння українською і російською мовами, знання англійської мови на рівні не нижче upper-intermediate (додаткове знання французької мови буде перевагою);
 • Наявність свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю буде перевагою;
 • Вміння організовувати і планувати свій робочий час і виконувати поставлені завдання без безпосереднього контролю з боку керівництва;
 • Розуміння і прийняття концепції прав людини;
 • Високі моральні якості, впевненість у собі, критичне мислення;
 • Ввічливість і дипломатичність;
 • Нульова терпимість до корупції у всіх її проявах;
 • Виконання обов'язків, керуючись гендерною чутливістю та нульовою терпимістю щодо сексуальних домагань;
 • Знання комп'ютерних програм (MS Word, Excel, PowerPoint);
 • Досвід роботи на аналогічних посадах в гуманітарному контексті буде перевагою;
 • Уміння працювати в тісній співпраці з членами команди;
 • Самомотивація;
 • Гнучкість;
 • Готовність до відряджень (в межах контрольованої урядом України території).

Відправити резюме та мотиваційний лист на адресу [email protected].

Відповіді будуть направлятися тільки відібраним для інтерв'ю кандидатам. Будь ласка, не території телефонуйте додатково.