Пільги, затверджені Урядом, для отримання внутрішньо переміщеними особами професійно-технічної та вищої освіти

4 січня 2017

23 листопада 2016 року із запізненням понад рік Кабінет Міністрів України затвердив Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти (далі – Порядок)[1]. Порядок набув чинності 1 січня 2017 року, крім деяких положень, які набудуть чинності з 1 вересня 2017 року. Порядок прийнято на виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” від 14 травня 2015 року № 425-VIII[2]. Відповідно до вказаного Закону Порядок мав бути прийнятим в термін до 5 липня 2015 року, однак проект постанови протягом тривалого часу не погоджували зацікавлені органи влади. Проте остаточна редакція постанови лишає бажати кращого для внутрішньо переміщених осіб, які чекали більш ніж рік на законні пільги. Порядок має низку серйозних недоліків, а деякі положення і зовсім не відповідають чинному законодавству. Порядком зовсім не передбачене безоплатне проживання в гуртожитках ВПО, які навчаються у вишах, незважаючи на наявність відповідного положення у Законі України “Про вищу освіту”. Для ВПО передбачена лише пільгова оплата за проживання у гуртожитку і тільки за умови, якщо така ВПО не отримує щомісячну адресну допомогу. У Порядку зазначено, що розмір пільгової оплати за гуртожиток для ВПО, які не отримують щомісячну адресну допомогу, визначається вищим навчальним закладом у встановленому законодавством порядку. Далі Порядком визначається, що таким ВПО (які не отримують щомісячну адресну допомогу) навчальний заклад може самостійно встановлювати конкретний  розмір  плати, що не може перевищувати 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності. Отже, Порядок мав передбачити, як саме вищі навчальні заклади забезпечуватимуть безоплатне проживання студентів вищезазначених вразливих категорій, а натомість взагалі зробив це неможливим для студентів вишів, які є ВПО всупереч Закону України “Про вищу освіту”. Згідно з чинним законодавством не отримують щомісячну адресну допомогу тільки ВПО студенти, будь-хто з членів сім’ї яких має у власності житлове приміщення, розташоване на території, підконтрольній Уряду України та будь-хто з членів сім’ї яких має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (станом на 4 січня це 16000 грн.)[3] Це означає, що найбільш вразливі ВПО, які не мають власного житла та заощаджень, не отримають навіть пільг по оплаті, не кажучи вже про безоплатне проживання в гуртожитку. Виникає ще й інша загроза для студентів вишів ВПО, які наразі належать до інших вразливих категорій (наприклад, дитина з інвалідністю або дитина з малозабезпеченої/багатодітної сім’ї) і вже мають знижку на оплату за проживання в гуртожитку. Оскільки відповідно до Порядку пільгова оплата передбачена тільки за умови, що ВПО не отримує щомісячну адресну допомогу, то може бути розповсюджена негативна практика, коли виші відмінятимуть/не застосовуватимуть пільги для вразливих категорій ВПО на підставі того, що вони отримують щомісячну адресну допомогу. Ще одна пільга для ВПО, яка відсутня в Порядку, хоча передбачена Законами України “Про вищу освіту” та “Про професійно-технічну освіту”, це отримання учнями і студентами, які є ВПО, соціальної стипендії. 28 грудня 2016 року Урядом прийнято Постанову № 1050 “Деякі питання стипендіального забезпечення”, якою соціальну стипендію передбачено для всіх категорій осіб, визначених Законом України від 14.05.2015 № 425-VIII, тобто для ВПО в тому числі. Проте вказаний Закон робить посилання на Порядок та умови надання державної цільової підтримки, яким соціальна стипендія для ВПО не передбачена. Зважаючи на цю неоднозначність, досі не є зрозумілим чи включає державна цільова підтримка надання соціальної стипендії студентам та учням, які є ВПО. Також неоднозначним, проте, без сумніву, позитивним кроком стало прийняття 28 грудня 2016 року Урядом ще однієї Постанови № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів”, яка набула чинності 1 січня 2017 року. Даним підзаконним актом передбачена соціальна стипендія для студентів вишів, в тому числі для ВПО. Разом з тим, вказана постанова не містить жодної згадки про державну цільову підтримку і стосується лише вищих навчальних закладів. Тому відкритим лишається питання надання соціальної стипендії ВПО, які навчаються в професійно-технічних закладах. Додатково слід звернути увагу, що Порядком передбачено, що ВПО, яка навчалась за державним (регіональним замовленням) у державному (комунальному) виші з отриманням цієї державної цільової підтримки, та не завершила навчання за певним ступенем освіти, і яка бажає повторно здобувати вищу освіту в державному (комунальному) виші за тим самим ступенем освіти за державним (регіональним замовленням), має право на отримання пільг та гарантій, визначених цим Порядком, за умови відшкодування коштів державного або місцевого бюджету за попереднє навчання. Розмір такого відшкодування визначається за формулою, визначеною законодавством, яка враховує між іншим обсяг навантаження здобувача освіти, середню вартість навчання за кошти загального фонду державного або відповідного місцевого бюджету та кількість навчальних семестрів, за якими особа була атестована[4]. Така особа матиме здійснити відшкодування за новим місцем навчання. Порядком та умовами надання державної цільової підтримки для ВПО між іншим передбачені такі пільги: надання пільгових довгострокових кредитів. Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році встановлено, що ВПО мають переважне право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за кошти цільового пільгового державного кредиту[5]. безоплатного забезпечення підручниками; безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах. Нагадуємо також, що відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України e 2017 році громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року та громадяни, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти. Водночас на відміну від гарантій Закону України “Про вищу освіту” щодо повної або часткової оплати навчання за кошти державного та місцевих бюджетів, Порядок не роз’яснює як це здійснюється, а Законом України про Державний бюджет України на 2017 рік не передбачене фінансування державної цільової підтримки. Отже, ВПО мають спеціальні права під час проходження конкурсу на вступ до вишу, проте це не надає їм гарантії наявності місць для навчання за кошти державного або місцевих бюджетів. Порядком не забезпечена й відповідна гарантія Закону України “Про професійно-технічну освіту” щодо навчання у професійно-технічних закладах за кошти державного або місцевого бюджетів. Отже, Порядок не передбачив безоплатне навчання для ВПО, посилаючись на вже наявні пільги. ________________________________________ [1] Текст акта доступний за посиланням http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/11/22/imka-poryadok-.doc; Текст згодом розміщений на Урядовому порталі, за посиланням: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249614440; 3 січня опубліковано в Офіційному віснику України, див. за посиланням: http://ovu.com.ua/news/2203-viyshov-drukom-chergoviy-nomer-byuletenya-ofitsiyniy-visnik-ukrayini-vid-03-sichnya-2017-roku-1 [2] Адреса доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/425-19 [3] Згідно чинного законодавства ВПО – студенти до 18 років отримують 884 грн., а ВПО після досягнення 18 років – 442 грн., студенти, які мають інвалідність з – 1247  грн.: Постанова КМУ від 1.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», ЗУ «Про Державний бюджет України на 2017 рік». [4] Визначено Порядком відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658. Адреса доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF [5] Адреса доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/vishha/vstupna-kampaniya-2017/umovi-prijomu-do-vishhix-navchalnix-zakladiv-v-2017-roczi/