З 5 січня 2017 року переселенці зможуть отримувати безоплатну правову допомогу від держави. ЩО? ДЕ? КОЛИ? та ЯК? пояснює команда БФ “Право на захист”

19 січня 2017

21 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про Вищу раду правосуддя”[1], в прикінцевих і перехідних положеннях якого містяться важливі для всіх внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) та правозахисних організацій зміни. З дати набрання чинності вказаним законом, тобто з 5 січня 2017 року, всі ВПО, а також особи, які подали заяву на отримання довідки ВПО, отримали право на безоплатну вторинну правову допомогу. Що це означає для понад 1,5 млн переселенців проаналізувала команда БФ “Право на захист”. Що таке безоплатна правова допомога? Це юридична допомога, яка повністю (або в певних випадках) частково надається за кошти Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Безоплатна правова допомога включає надання таких юридичних послуг:
  • надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань;
  • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;
  • складення процесуальних документів;
  • здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
  • забезпечення захисту особи від обвинувачення (кримінальні справи);
  • надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Різниця між первинною і вторинною безоплатною правовою допомогою На яку БВПД мають право ВПО і у яких випадках? Куди має звернутися ВПО для отримання БВПД? До Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Центр з БВПД), який працює на території відповідного населеного пункту, де особа проживає фактично (адреса реєстрації місця проживання зазначена в паспорті не має значення).* ———————— *Адреси центрів з БВПД розміщені за посиланням: http://legalaid.gov.ua/ua/local-centres Саме Центр з БВПД приймає рішення про надання особі БВПД або про відмову в її наданні чи про припинення її надання. Центр з БВП також забезпечує складення процесуальних документів для заявників, забезпечує здійснення представництва інтересів заявників в судах, органах влади, перед іншими особами, а також видає доручення для підтвердження повноважень адвоката для здійснення такого представництва. Який порядок звернення за отриманням БВПД? Повнолітня дієздатна особа за власним бажанням звертається до Центру з БВПД або до управління юстиції за місцем свого проживання і до звернення додає довідку ВПО або підтвердження того, що особа звернулася до управління соцзахисту за отриманням довідки ВПО. Для представництва інтересів дитини-ВПО до Центру з БВПД або управління юстиції мають звернутись її законні представники (батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників). Якщо БВПД потрібна недієздатній або обмежено дієздатній особі, то звернутися від її імені повинен опікун або піклувальник цієї особи. Протягом 10 днів з дня звернення Центр БВПД приймає рішення про надання правової допомоги особі або про відмову в її наданні і письмово повідомляє про це особу, а також суд, орган влади, в яких здійснюватиметься представництво інтересів особи. Після прийняття рішення про надання БВПД Центр призначає особі адвоката, який власне надає особі правову допомогу. Під час призначення адвоката враховуються його спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь. Повноваження цього адвоката підтверджуються дорученням Центру з БВПД. Чому ВПО можуть відмовити в наданні БВПД? Якщо особа не має підстав для отримання БВПД, тобто: 1) особа не є ВПО і не подала в орган соцзахисту заяву про отримання довідки ВПО і не належить до іншої уразливої категорії населення, визначеної статтею 14 Закону України “Про правову допомогу”; 2) особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою отримання БВПД; 3) вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними; 4) особі раніше надавалася БВПД з одного і того ж питання; 5) особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за отриманням БВПД. В такому разі Центр з БВПД приймає рішення про відмову в наданні БВПД і надсилає копію цього рішення особі з одночасним роз’ясненням порядку оскарження такого рішення (до суду) та у випадку використання особою всіх національних засобів правового захисту – порядок звернення до міжнародних судових установ чи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Що таке припинення надання БВПД? Особі припиняють надавати БВПД, якщо: 1) особа перестала бути ВПО, або перестала належати до будь-якої уразливої категорії населення, визначеної статтею 14 Закону України “Про правову допомогу”; 2) встановлено факт подання особою неправдивих відомостей або фальшивих документів; 3) особа користується захистом іншого захисника (захисників) у справі; 4) особа використала всі національні засоби правового захисту в справі; 5) відбулося повне виконання адвокатом чи Центром з БВПД своїх зобов’язань перед заявником. Якщо для отримання БВПД особа подала неправдиві відомості чи фальшиві документи і надання БВПД їй припинено, то така особа буде зобов’язана відшкодувати державі вартість фактичних витрат на надання такої БВПД. Чи можна замінити адвоката, який надає особі БВПД? Так, можна, але лише у разі: 1) хвороби адвоката; 2) неналежного виконання адвокатом своїх зобов’язань за умовами договору; 3) недотримання ним порядку надання БВПД; 4) виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають БВПД. Проте! під час заміни одного адвоката іншим забезпечується безперервність надання БВПД. —— [1] http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19/print1452600717758334, опубліковано у газеті “Голос України” від 04.01.2017 — № 1