Політики Благодійного Фонду «Право на захист»

Благодійний Фонд «Право на захист» (далі - Фонд) захищає права шукачів захисту, біженців, осіб без громадянства й без документів, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від воєнних дій (далі - бенефіціари).

Фонд є лідером розвитку та платформою об'єднання зусиль громадянського суспільства задля безпечного та гідного життя бенефіціарів та всіх, хто цього потребує.

Наступні політики є невід'ємною частиною дотримання міжнародних гуманітарних принципів і складають основу діяльності Фонду.

Кодекс Етики

Мета цього Кодексу - окреслити етичні норми, якими керуються у своїй діяльності всі працівники Фонду.

Кодекс зводить разом основні очікування та принципи, які регулюють професійну поведінку співробітників та інших людей, що діють від імені Фонду. Його розроблено для сприяння втіленню в життя бачення, місії та цінностей Фонду, покращення ефективності та результативності роботи організації, а також з метою захисту і підтримки репутації та цінностей організації.

Кодекс Етики

Політика протидії корупції та шахрайству

Корупція є одним із найбільших викликів у демократичному суспільстві. З метою запобігання корупції Благодійний фонд «Право на захист» впроваджує Політику протидії корупції та шархайству.

Фонд керується найвищими етичними стандартами та декларує максимальну нетерпимість до будь-якого виду корупції.

Політика протидії корупції та шахрайству

Політика протидії дискримінації та захисту від домагань, сексуальної експлуатації і наруги

З моменту заснування у 2013 році, Фонд прагне будувати відносини на взаємній довірі з бенефіціарами, партнерами і колегами. Фонд цінує несхожість та неповторність кожної людини та вбачає в цьому джерело для руху та розвитку. Політика протидації дискримінації та захисту від домагань, сексуальної експлуатації і наруги, має на меті підтримувати команду Фонду у цьому та окреслювати дії для запобігання чи реагування на випадки дискримінації, сексуальної експлуатації чи домагань.

Фонд декларує нульову толерантність щодо сексуальної експлуатації та наруги (СЕН), домагань та дискримінації, не допускає жодної форми СЕН, домагань та дискримінації з боку Команди Фонду.

Політика протидії дискримінації та захисту від домагань, сексуальної експлуатації і наруги

Політика захисту і безпеки бенефіціарів

Фонд вважає, що кожен, з ким контактує, незалежно від віку, гендерної ідентичності, інвалідності, сексуальної орієнтації, етнічного походження чи інших ознак, має право на захист від усіх форм шкоди, жорстокого поводження, нехтування, торгівлі людьми, корупційних діянь, сексуальної експлуатації та домагань, дискримінації.

З метою реалізації своєї місії та візії Фонд зобов’язується просувати Політику захисту і безпеки бенефіціарів в межах організації в усіх своїх програмах та заходах.

Ця політика окреслює основні вимоги до будь-якої процедури взаємодії з бенефіціарами та містить посилання на ключові поняття та інструменти, які допоможуть уникнути порушення цієї політики.

Політика захисту і безпеки бенефіціарів

Політика розгляду Скарг

Політика розгляду Скарг має на меті надати можливості Команді Фонду, пов'язаним сторонам та бенефіціарам повідомляти про будь-які порушення, будь-то не моральну або неетичну поведінку, шахрайство, корупцію та порушення інших політик чи процедур.

Політика також визначає процедуру інформування, розгляду та реагування на виявлене порушення.

Ця Політика відповідає всім вимогам захисту осіб, що повідомляють про порушення, визначеним як у національному законодавстві, так і в політиках Фонду.

Політика розгляду Скарг

Політика щодо Закупівель

Політика Закупівель має на меті створити систему закупівель, яка забезпечує найкращу цінність для Фонду та його донорів, а також забезпечити закупівлю товарів та послуг в межах затвердженого бюджету та контроль витрат, впровадити внутрішній контроль за закупівлями, і визначати постачальників у відкритий та прозорий спосіб.

Політика щодо Закупівель

Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Ця політика встановлює вимоги та процедури збору, обробки та захисту персональних даних бенефіціарів, а також збереження інформації, захисту інформації на публічних ресурсах Фонду.

Метою політики є:

  • забезпечити відповідності діяльності Фонду законодавству України та вимогам Загального регламенту про захист персональних даних (GDPR) щодо збору, обробки та зберігання персональних даних бенефіціарів та членів Команди Фонду.
  • забезпечити механізми та процедури захисту та конфіденційності збору, обробки та зберігання персональних даних та інформації про бенефіціарів та членів Команди Фонду, а також підвищення рівня свідомості та відповідальності членів Команди Фонду у сфері інформаційної безпеки.

Вимоги цього положення стосуються як членів Команди Фонду, так і представників влади або установ, які здійснюють перевірку діяльності Фонду.

Політика конфіденційності та захисту персональних даних