Правовий дайджест БФ «Право на захист» (березень)

Правовий дайджест БФ «Право на захист» за березень 2024 року

(зміни стосуються прав, свобод та інтересів ВПО та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії рф).

Свобода пересування

 1. За інформацією Донецької обласної військової адміністрації, Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану 8 березня 2024 року прийнято рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області.
 2. 23 березня 2024 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про прийняте рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб з трьох населених пунктів Шосткинського району Сумської області. Дітей планується евакуювати з їхніми батьками або іншими законними представниками. 

Доступ до медичних послуг

1. Постановою Кабінету Міністрів України № 311 від 22 березня 2024 року погоджено реалізацію (з 26 березня) до 31 грудня 2024 року - останнього етапу пілотного проекту щодо долучення клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами до надання медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. 

Крім цього, постановою передбачено можливість збільшення кількості пакетів медичних послуг за вказаною програмою, яка відтепер може охоплювати: 

 • медичну допомогу при гострому мозковому інсульті;
 • медичну допомогу при гострому інфаркті міокарда;
 • радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах;
 • хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах;
 • лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах.

Одночасно з цим, з 2025 року планується долучити клінічну лікарню «Феофанія» до вищевказаної програми за всіма видами медичної допомоги.

2. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 березня 2024 року № 225-р схвалено Стратегію розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові на період до 2028 року, а також затверджено Операційний план заходів з її реалізації у 2024-2026 роках. 

Метою Стратегії є створення умов для безперервного задоволення потреб системи охорони здоров’я в донорській крові та компонентах крові у необхідній кількості, збільшення кількості добровільних безоплатних донорів крові та компонентів крові, формування культури відповідального добровільного безоплатного донорства як невід’ємної частини життя людини. Її основними стратегічними цілями є: 

 • комплексне впровадження політики і заходів щодо розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові;
 • посилення спроможності суб’єктів системи крові щодо створення сприятливого середовища для розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові, поваги до людської честі та гідності, забезпечення безпеки життя і здоров’я донора крові та компонентів крові під час виконання ним донорської функції.

Позитивним наслідком Стратегії, згідно з її положеннями, має стати підвищення рівня довіри населення до системи крові в цілому і до безпечності процесу донації.

Соціальний захист

22 березня 2024 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 331, якою вносяться зміни, зокрема, до порядку надання допомоги на проживання ВПО. Такі зміни спрямовані на виправлення існуючих недоліків відповідного регулювання та підтримку окремих категорій ВПО, які не були включені до переліку отримувачів допомоги згідно з постановою Уряду від 20 березня 2022 року № 332.

Насамперед було уточнено перелік осіб, які матимуть право на продовження виплат на другий 6-місячний період. Тепер на підставі особисто поданої заяви допомогу зможуть отримати, серед іншого, і такі категорії осіб:

 • діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя на період перебування дітей у сім’ї патронатного вихователя, а також патронатні вихователі та діти, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, з-поміж ВПО;
 • люди з тяжкими формами захворювання, тяжкими психічними розладами, з тяжкими травмами, які потребують трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, що підтверджується документально;
 • люди з інвалідністю III групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 9 444 грн.

Також допомога призначатиметься на другий 6-місячний період за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї не перевищує 9 444 грн., наступним категоріям сімей/осіб:

 • якщо у складі сім’ї / серед отримувачів допомоги є непрацююча працездатна особа, яка виховує дитину до 18 років, або в сім’ї виховується 3 і більше дітей до 18 років, всі діти проживають в сім’ї і не виховуються в інтернатних закладах та:

(і) фактичним місцем проживання (перебування) такої сім'ї є території, на яких ведуться бойові дії або території можливих бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій), території активних бойових дій, що включені до затвердженого Мінреінтеграції переліку територій; або

(іі) сім'я проживає на території, для якої визначена дата завершення бойових дій, включеній до зазначеного вище переліку територій, та території, що не включена до нього, але у закладах дошкільної освіти / закладах загальної середньої освіти, що розташовані на території територіальної громади, де проживає така сім'я, відсутні місця або навчання проводиться онлайн, дистанційно (повністю або частково). 

Відомості про відсутність місць у закладах освіти та інші зазначені вище обставини мають бути підтверджені у встановленому порядку. До 1 вересня 2024 р. допомога може бути продовжена незалежно від місцезнаходження закладу освіти, у якому навчання проводиться в режимі онлайн, дистанційно (повністю або частково)!

 • у складі якої є непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, але ще не працевлаштувалася, та діти, які відвідують заклади дошкільної освіти та/або навчаються у закладах загальної середньої освіти, та/або діти (особи до 23 років), які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 • у складі якої є особа, яка доглядає за дитиною до 3 років або за дитиною, яка потребує догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення нею 6 років; за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку; за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку або деякі інші визначені постановою Уряду від 20 березня 2022 року № 332 захворювання або стани; або у складі сім’ї є фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду, що підтверджується документально;
 • у складі якої є працездатні особи, які працюють, провадять підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, зокрема, які протягом попередніх 6 місяців отримання допомоги працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа - підприємець та розпочали відповідну діяльність або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання, у складі якої є діти віком до 18 років та/або особи до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 • у складі якої є особи, які втратили працездатність, та діти до 18 років та/або особи до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 • особам віком від 55 років, які на дату звернення за допомогою зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, або працюють, провадять підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання;
 • які складаються тільки з непрацездатних осіб.

Крім того, Уряд продовжив строк подання заяв на перепризначення виплат до 30 квітня 2024 року. При цьому особи, які подадуть заяви у квітні, отримають кошти і за попередній місяць.

Окремо передбачено, що коли ВПО з-поміж членів сім'ї або отримувачам допомоги, виплачувалася допомога і в такій сім'ї є кілька непрацюючих працездатних осіб, протягом 2 місяців з дня призначення допомоги на наступний 6-місячний період інші непрацюючі працездатні особи із складу сім'ї (крім одного отримувача допомоги) зобов'язані зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, або розпочати діяльність відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”. При невиконанні цієї вимоги виплата допомоги припиняється.

Очікується, що вказані зміни до законодавства сприятимуть соціальному захисту окремих категорій ВПО та усунуть протиріччя у правозастосуванні.

Цифровізація

 1. За повідомленням Міністерства цифрової трансформації України, у застосунку Дія відтепер відображаються документи про освіту: атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту та про повну загальну середню освіту; свідоцтво про робітничу кваліфікацію; диплом кваліфікованого робітника; дипломи фахового молодшого бакалавра,  молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра; дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії та доктора мистецтва. Щоб скористатися новою функцією, користувачам необхідно оновити застосунок, після чого документи мають відобразитися автоматично (якщо вони наявні в Єдиній державній електронній базі з питань освіти). 
 1. 29 березня 2024 року Урядом було прийнято постанову № 345 “Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі”.  Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України, українці зможуть одружуватися просто у мобільному застосунку Дія: одружувати наречених засобами відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а підписання актового запису про шлюб здійснюватиметься Дія.Підписом. 

Житлові права внутрішньо переміщених осіб

 1. 5 березня 2024 року набрали чинності зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що спрямовуються на відновлення об’єктів нерухомого майна житлового призначення, пошкоджених/знищених внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції в результаті збройної агресії Російської Федерації, та надання компенсації за такі об’єкти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 року № 609. Такі зміни передбачають, зокрема, що відтепер залишок невикористаних коштів державного бюджету для виплати компенсації - як за пошкоджений, так і за знищений об’єкт - із спеціального рахунка отримувача компенсації повертається банком через 36 місяців з дня їх зарахування (раніше такий строк для компенсації за пошкоджені об’єкти становив 12 місяців з дня зарахування коштів). Спеціальний рахунок отримувача компенсації закривається банком (без заяви отримувача компенсації) через 36 місяців з дня зарахування компенсації або з дати відкриття спеціального рахунка у разі, коли на рахунок не зараховувалася компенсація.

Крім цього, зазначений Порядок було доповнено положеннями щодо проведення верифікації з метою встановлення факту цільового використання компенсації, зокрема строків та порядку її проведення.  

2. 15 березня 2024 року почали діяти зміни до Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 року  №600. Тепер коефіцієнти, які враховують відмінність ціни за 1 кв. метр залежно від року забудови об’єкта нерухомого майна (квартири), складатимуть: для об’єктів забудови 1800-1917 років - 0,9 (раніше - 1,22), для об’єктів забудови 1918-1990 років - 1 (раніше - 0,69), а для об’єктів забудови починаючи з 1991 року - 1,03 (без змін). При цьому такі коефіцієнти не поширюватимуться на об’єкти, розташовані в об’єктах культурної спадщини (об’єктах архітектури). Для об’єктів нерухомого майна (квартир), розташованих в об’єктах культурної спадщини (об’єктах архітектури), починаючи з 1800 року забудови, відтепер встановлено окремий коефіцієнт - 1,22.

3. 29 березня 2024 року Уряд вніс зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 495.  Ці зміни передбачають, що такі категорії ВПО: (і) багатодітні сім’ї; (іі) сім’ї з дітьми; (ііі) вагітні жінки; (іv) особи, які втратили працездатність; (v) особи пенсійного віку з-поміж тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, – мають право на безоплатне проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) у житлі з фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, без обмеження строком. Право на таке безстрокове проживання надається цим особам у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

4. Наприкінці березня запрацював офіційний вебсайт Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. На сайті, доступному українською та англійською мовами, можна ознайомитися з інформацією про Реєстр збитків, зокрема з порядком подання до нього заяв, а також дізнатися про останні новини та події, пов’язані з його роботою. 23 березня 2024 року на сайті було опубліковано повідомлення про відкриття офісу Реєстру збитків у Києві.