Урядом прийнято ряд змін, що стосуються порядку та строків проведення фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб і умов нарахування їм соціальних виплат

27 грудня 2023 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 і від 8 серпня 2023 р. № 837” № 1384 (далі - Постанова КМУ № 1384). Вона передбачає низку важливих змін у порядку проходження фізичної ідентифікації пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), зокрема:

1. Продовжено строк для проходження фізичної ідентифікації до 31 березня 2024 року для осіб, які були взяті на облік як ВПО до 24 лютого 2022 року та не проходили фізичну ідентифікацію протягом дії карантину. Продовження виплати пенсії для вказаних осіб здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України до 31 березня 2024 року, а після цієї дати – у разі проходження особою фізичної ідентифікації.

Також АТ “Ощадбанк” щомісяця до 25 числа в електронній формі надсилатиме Пенсійному фонду України інформацію про: 1) одержувачів пенсій, які пройшли фізичну ідентифікацію, та дату її проведення; 2) непроведення ВПО протягом шести місяців видаткових операцій у разі отримання пенсії з використанням платіжної картки, строк дії якої перевищує один рік, та непроведення банком протягом року фізичної ідентифікації такої особи.

2. Встановлено, що з 1 січня 2024 року у разі відсутності видаткових операцій за рахунками пенсіонерів з числа ВПО протягом шести місяців підряд територіальні органи Пенсійного фонду України на підставі інформації, одержаної від АТ “Ощадбанк”, зупиняють перерахування суми нарахованої пенсії на рахунки одержувачів до проходження фізичної ідентифікації.

Слід зазначити, що нарахування пенсії продовжується та сума пенсії перераховується ВПО після проходження нею фізичної ідентифікації, починаючи з місяця припинення фінансування виплати пенсії. Також Уряд скасував норму, яка раніше передбачала зупинення АТ “Ощадбанк” видаткових операцій за поточним рахунком у разі непроходження фізичної ідентифікації одержувачем соціальних виплат та пенсії.

3. Розширено та уточнено способи фізичної ідентифікації ВПО, які одержують пенсію через поточний рахунок в установах АТ “Ощадбанк”. Так, крім наявних способів фізичної ідентифікації (особистого звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України або в установи АТ “Ощадбанк”, авторизації в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України), така процедура може здійснюватися за допомогою відеоконференцзв'язку, проведеного територіальними органами Пенсійного фонду України, або шляхом одержання Пенсійним фондом України інформації про зміну місця проживання ВПО протягом останніх шести місяців за допомогою інформаційного обміну між Пенсійним фондом України та державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики”.

Крім того, посвідчення факту, що фізична особа-одержувач, яка тимчасово проживає за кордоном, є живою, здійснюється відповідною закордонною дипломатичною установою України шляхом видачі відповідного документа. Такий документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою, разом із письмовою заявою особи про продовження виплати пенсії, складеною в довільній формі, надсилається рекомендованими поштовими відправленнями або поштовими відправленнями з оголошеною цінністю територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем її перебування на обліку. Зазначені документи також можуть бути подані через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

4. Визначено, що починаючи з 1 січня 2024 року виплата (продовження виплати) пенсій здійснюється на загальних умовах ВПО, які проживають на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), або тимчасово проживають за межами України, крім держави-агресора (Російської Федерації) або Республіки Білорусь, та пройшли фізичну ідентифікацію одним з наступних способів:

  • особисто у територіальних органах Пенсійного фонду України;
  • особисто в установах АТ “Ощадбанк”;
  • шляхом отримання документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою.

Нагадаємо, що фізична ідентифікація ВПО, яка одержує пенсію через поточний рахунок в установі АТ “Ощадбанк”, проводиться АТ “Ощадбанк” кожні шість місяців з дня відкриття рахунка або з дня проведення попередньої фізичної ідентифікації, а продовження виплати пенсії здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України у разі проходження фізичної ідентифікації такою особою.

Окрім змін у порядку фізичної ідентифікації пенсіонерів, Постанова КМУ № 1384 передбачає зміни щодо порядку здійснення соціальних виплат. Зокрема, схвалені Урядом зміни передбачають скасування обов'язку проходити фізичну ідентифікацію для отримання інших соціальних виплат, відмінних від пенсії. При цьому з 1 лютого 2024 року передбачено припинення нарахування соціальних виплат особам, які є ВПО та одержують соціальні виплати через АТ “Ощадбанк” з використанням платіжної картки, строк дії якої перевищує один рік, якщо протягом року за такою платіжною карткою не проводилися видаткові операції одержувачем.

Окремо звертаємо увагу на те, що Постановою Правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Порядку встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку” від 20 листопада 2023 року № 49-2 визначено механізм встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії та інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку.

Так, заява та інші звернення щодо проведення відеоідентифікації можуть подаватися через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом заповнення відповідного електронного бланка або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри.

Відеоідентифікація проводиться в узгоджені із одержувачем час та спосіб її проведення, в тому числі в телефонному режимі, технічними засобами, що підтримуються відповідним програмним забезпеченням, а перелік месенджерів, що можуть бути використані для проведення відеоідентифікації, розміщуються на офіційному вебсайті Пенсійного фонду України.

Крім того, відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення).

Таким чином, вказані зміни в порядку проведення фізичної ідентифікації, з одного боку, спрощують відповідну процедуру, однак, з іншого, зміст деяких положень потребує інформаційного роз’яснення уповноваженими органами державної влади задля забезпечення належного виконання відповідних умов ВПО та уникнення припинення їм пенсійних і соціальних виплат.