Законодавчі зміни щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання

30 грудня 2023 р. має набрати чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання" від 08 листопада 2023 р.  № 3446-IX (далі - Закон).

Як і вбачається з його назви, норми Закону вносять зміни до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII (далі - Закон про ВПО).

По-перше, новим Законом пропонується на законодавчому рівні закріпити, що органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень формують фонди житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО).  Формування таких фондів здійснюється у тому числі шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва нового житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переведення нежилих приміщень у жилі, передачі житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об’єктів житлового фонду.

Слід зазначити, що до цього повноваження щодо формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, а також шляхи їх формування були визначені лише Порядком формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі - Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 495.

У порівнянні з положеннями Порядку, новий Закон передбачає додатковий спосіб формування вказаних фондів, а саме - оренда житла.  Тож, можливості уповноважених на це органів щодо формування таких фондів будуть розширені, а Порядок потребуватиме відповідних змін.  

По-друге, новий Закон доповнює статтю 20 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону про ВПО важливою нормою щодо того, що у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 р. № 64/2022, та протягом шести місяців після його припинення або скасування, визначені Кабінетом Міністрів України категорії ВПО мають право на безоплатне тимчасове проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) без обмеження строком, передбаченим абзацом дев’ятим частини першої статті 9 Закону про ВПО. 

Згідно зі згаданим абзацом дев’ятим частини першої статті 9 Закону про ВПО, ВПО має право на забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено.

Слід зазначити, що формулювання щодо можливостей “безоплатного тимчасового проживання” є достатньо широким. Так, на практиці ці положення застосовувалися для обґрунтування неможливості стягнення плати за проживання з ВПО в місцях компактного поселення (наразі - в місцях тимчасового проживання).  

Якщо ж в контексті “безоплатного тимчасового проживання” говорити про згадані вище фонди житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, то пунктом 25 Порядку вже було передбачено, що житлові приміщення зі згаданого фонду безоплатно надаються ВПО та членам їх сімей у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання. При цьому ВПО зобов’язані своєчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги, перелік та умови оплати яких визначаються договором, укладеним між ВПО та уповноваженим органом, що здійснював формування зазначених фондів житла та надає його ВПО. 

Тож, зважаючи на широке формулювання Закону про ВПО щодо “безоплатного тимчасового проживання”, наступна практика застосування його нових норм вимагатиме додаткового моніторингу та аналізу. 

Крім цього, аби зазначені правила запрацювали на практиці, Уряд має додатково визначити, які саме категорії ВПО мають право на безоплатне тимчасове проживання без обмеження строком у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування. Чи не найбільшим питанням у зв’язку з цим є те, чи буде перелік таких категорій ширшим за вже визначене Законом про ВПО коло осіб, для яких передбачена можливість продовження шестимісячного строку безоплатного проживання, до яких належать багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю та особи похилого віку.

Перелік відповідних категорій ВПО має бути визначений Урядом. Положення Закону, якими Кабінету Міністрів України доручено протягом місяця з дати його опублікування, що відбулося 30 листопада 2023 р., прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із ним, вже набрали чинності і діють. Однак наразі інформація про визначення Кабінетом Міністрів України відповідних категорій ВПО поки відсутня.