Запрошення до участі у тендері на проведення групових офлайн-тренінгів і наданням онлайн-консультацій на кожну відповідну тему після тренінгу (м.Житомир або Житомирська область)

Шановні партнери!

Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРАВО НА ЗАХИСТ» запрошує Вас до участі в тендері на проведення групових офлайн-тренінгів на теми: «Створення бізнес-моделі своєї справи»; «Створення фінансової моделі своєї справи»; «Основи бухгалтерського обліку для підприємців» та «Маркетинг, продажі і робота з клієнтом» і наданням онлайн-консультацій на кожну відповідну тему після тренінгу.

Формат: тренінг- оф-лайн; консультації- онлайн.
Місце проведення: м. Житомир (або Житомирська область).
Період проведення освітнього курсу: березень-травень 2024 р.
Тривалість: кожен тренінг - 8 годин, кожна консультація - 1 година.
Кількість сесій: тренінги – по 1 на кожну тему, консультації – по 15 на кожну тему.
Кількість учасників: тренінг – 15-20 осіб, консультація – групова/індивідуальна (Рішення щодо формату проведення консультацій буде прийняте після проведення тендеру).

Детальний опис:

Тема тренінгу: «Створення бізнес-моделі своєї справи»

Завдання тренінгу: надати учасниками теоретичні знання, практичні інструменти та приклади створення бізнес-моделей. Познайомити з Business Model Canvas, під час тренінгу практично пропрацювати опис бізнес моделі за CANVAS на прикладі однієї з бізнес-ідей.

Мета тренінгу та консультацій: навчити учасників тренінгу описувати свій бізнес (бізнес-ідею) за моделлю CANVAS, визначити ціннісну пропозицію, зрозуміти свою унікальну торгову пропозицію та проаналізувати зони росту.

Результат тренінгу: учасники знають що таке бізнес-модель, для чого робиться бізнес-моделювання, ознайомлені з різними видами бізнес-моделей, вміють практично зробити моделювання свого бізнесу за підходом Business Model Canvas.

Результат консультацій: учасники мають описану бізнес-модель своєї справи (чи бізнес-ідеї) за Business Model Canvas, яка стане частиною їх презентації для отримання гранту.

Вимоги до виконавця:

 • експертиза та практичний досвід роботи з бізнес-моделями (акцент на CANVAS);

 • практичний досвід у сфері проведення тренінгів;

 • бажаний досвід підприємництва або консультування підприємців;

 • бажаний досвід співпраці з благодійними фондами та соціальними проектами надасть перевагу;

 • освіта вища.

Завдання тренера:

Онлайн-консультації

 • провести індивідуальні (або групові) консультації з розробки бізнес-моделі для кожного окремого бізнесу учасників навчальної програми. Ознайомитися з розробленими учасниками прикладами бізнес-моделей, надати коментарі та рекомендації.

Тема тренінгу: «Створення фінансової моделі своєї справи»

Завдання тренінгу: надати учасниками теоретичні знання з основ фінансово-економічного аналізу та на практиці навчити складати бюджет (прогноз доходів та видатків) власної справи. Під час тренінгу практично пропрацювати з учасниками бюджетування своєї справи та розрахунок точки беззбитковості.

Мета тренінгу та консультацій: познайомити учасників тренінгу з основами фінансово-економічного аналізу та навчити самостійно аналізувати ефективність роботи власного бізнесу та перспективи його розвитку.

Результат тренінгу: учасники ознайомилися із основами фінансово-економічного аналізу, вміють порахувати точку беззбитковості свого бізнесу, навчились та практично відпрацювали під час тренінгу створення бюджету власної справи на 1 рік.

Результат консультацій: учасники мають створену фінансову-модель своєї справи (чи бізнес-ідеї) за наданим шаблоном (буде надано тренером), яка стане частиною їх презентації для отримання гранту.

Вимоги до виконавця:

 • експертиза та практичний досвід роботи зі створення фінансових моделей та бюджетування;

 • практичний досвід у сфері проведення тренінгів;

 • бажаний досвід підприємництва або консультування підприємців;

 • бажаний досвід співпраці з благодійними фондами та соціальними проектами надасть перевагу;

 • освіта вища.

Завдання тренера:

Онлайн-консультації

 • Надати учасникам рекомендації щодо створення та вдосконалення фінансової-моделі своєї справи (чи бізнес-ідеї) за наданим шаблоном (буде надано тренером). Розроблена фінансова-модель стане частиною презентації бізнес-проектів для отримання гранту.

Тема тренінгу: «Основи бухгалтерського обліку для підприємців»

Завдання тренінгу: обговорити всі можливі форми реєстрації юридичних та фізичних осіб залежно від потреб бізнесу і особливості ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Мета тренінгу та консультацій: навчити учасників тренінгу здійснювати бухгалтерських облік та звітування щодо підприємницької діяльності відповідно до вимог українського законодавства, а також розібратися в різних формах реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Результат тренінгу: учасники тренінгу розуміють різницю між ТОВ та ФОП, розуміють яку форму ФОП обрати, як зареєструвати ФОП, як обрати КВЕДи, отримали інформацію щодо оподаткування, знають які податки сплачувати, як порахувати податок. На тренінгу учасники ознайомились з тим, як працювати з електронним кабінетом платника податків, як отримати ключ електронного підпису, які існують сервіси для подачі податкової звітності тощо. Отримали перелік корисних матеріалів для подальшої самостійної роботи.

Результат консультацій: учасники отримали практичні поради та допомогу зі своїх питань з бухгалтерського обліку.

Вимоги до виконавця:

 • експертиза та практичний досвід роботи з веденням бухгалтерського обліку ФОП;

 • практичний досвід у сфері проведення тренінгів;

 • бажаний досвід підприємництва або консультування підприємців;

 • бажаний досвід співпраці з благодійними фондами та соціальними проектами надасть перевагу;

 • освіта вища.

Завдання тренера:

Онлайн-консультації

 • провести індивідуальні (або групові) консультації щодо коректного вибору форми реєстрації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, включаючи вибір КВЕДів, групи сплати податків тощо. Надати консультації щодо ведення бухгалтерського обліку підприємницької діяльності на прикладі розроблених учасниками бізнес-моделей.

Тема тренінгу: «Маркетинг, продажі і робота з клієнтом»

Тема тренінгу: «Маркетинг, продажі і робота з клієнтом»

Завдання тренінгу: надати учасникам знання про підходи просування на ринку свого продукту/послуги.

Мета тренінгу та консультацій: навчити учасників тренінгу розробляти план просування та продажу свого продукту/послуги через он-лайн та оффлайн канали продажів.

Результат тренінгу: учасники знають які існують канали продажів онлайн та оффлайн, можуть визначити які канали підходять для просування їх продукту/послуги. Учасники розуміють основи роботи з онлайн каналами (соц.мережі, торгові майданчики, Google, месенджери) та оффлайн каналами продажів.

Учасники розуміють основні принципи клієнтоорієнтованого підходу в продажах, знають як інтегрувати сервісну складову в процес продажів. Учасники можуть розробити план просування свого товару/послуги.

Результат консультацій: учасники мають план з просування свого продукту/послуги на ринку.

Вимоги до виконавця:

 • експертиза та практичний досвід роботи в сфері маркетингу, продажів;

 • практичний досвід у сфері проведення тренінгів;

 • бажаний досвід підприємництва або консультування підприємців;

 • бажаний досвід співпраці з благодійними фондами та соціальними проектами надасть перевагу;

 • освіта вища.

Завдання тренера:

Онлайн-консультації

 • провести індивідуальні (або групові) консультації з розробки бізнес-моделі для кожного окремого бізнесу учасників навчальної програми. Ознайомитися з розробленими учасниками прикладами бізнес-моделей, надати коментарі та рекомендації.

! БФ Право на Захист розглядає обрання одного тренера для кожної теми. Якщо ви є агенцією і можете запропонувати чотирьох тренерів - ми готові розглянути таку пропозицію. Якщо ви тренер і можете викладати тренінги з чотирьох тем - ми готові розглянути вашу пропозицію і обрати викладання однієї з запропонованих вами тем.

Програма тренінгу має передбачати 60% часу на практичну роботу групи.

Цільова аудиторія: Люди, які проживають на території Житомирської області, мають свій мікро-бізнес, є самозайнятими або хочуть розпочати власну справу і підпадають щонайменше під один із критеріїв: ВПО, одинокі / багатодітні батьки, особи з інвалідністю, постраждали від воєнних дій (особисто чи у підприємництві), жінки, люди, виїжджали з місця проживання внаслідок воєнних дій та повернулися ін.

Завдання тренерів:

Тренінг:

 • розробити pre- та post- анкетування для виявлення рівня засвоєння поданого матеріалу учасниками тренінгу;

 • розробити та надати програму тренінгу;

 • прописати таймінг тренінгу;

 • провести моніторинг та оцінку ефективності тренінгу;

 • підготувати презентацію або інші інструменти візуалізації для проведення оф-лайн тренінгу;

 • провести оф-лайн тренінг використовуючи інтерактивні методи роботи з групою, підтримуючи групову динаміку, поєднуючи надання теоретичного матеріалу та практичного відпрацювання навичок.

Оплата буде здійснюватися за безготівковим розрахунком, повною післяплатою або частковою попередньою оплатою (не більше 50 %) на розрахунковий рахунок ФОП або юридичної особи виключно БЕЗ ПДВ (в даному тендері розглядаються пропозиції тільки від неплатників ПДВ).

Просимо надати пропозицію, яка включатиме:

контактну інформацію організації/ тренера(ів); опис кваліфікації тренера(ів), досвід роботи, включаючи інформацію про попередній дотичний досвід, в тому числі досвід у проведенні тренінгів на зазначені тематики; опис свого бачення вирішення завдання (програму тренінга, додаткову інформацію); цінову пропозицію, в якій просимо зазначити вартість одного тренінга; однієї індивідуальної консультації і однієї групової консультації з урахуванням зазначених умов співпраці; умови оплати, які ви пропонуєте; реєстраційні документи (виписка, витяг).

 • контактну інформацію організації/ тренера(ів);

 • опис кваліфікації тренера(ів), досвід роботи, включаючи інформацію про попередній дотичний досвід, в тому числі досвід у проведенні тренінгів на зазначені тематики;

 • опис свого бачення вирішення завдання (програму тренінга, додаткову інформацію);

 • цінову пропозицію, в якій просимо зазначити вартість одного тренінга;

 • однієї індивідуальної консультації і однієї групової консультації з урахуванням зазначених умов співпраці;

 • умови оплати, які ви пропонуєте;

 • реєстраційні документи (виписка, витяг).

Критеріями вибору переможця(ів) будуть:

Кваліфікація тренера(ів), Бачення вирішення завдання (запропонована програма); Досвід проведення подібних тренінгів на зазначену тематику зокрема; Фінансова складова.

 • Кваліфікація тренера(ів),

 • Бачення вирішення завдання (запропонована програма);

 • Досвід проведення подібних тренінгів на зазначену тематику зокрема;

 • Фінансова складова.

Щодо деталей проведення тренінгів просимо звертатися до Валерії Секісової [email protected] або Олени Герус [email protected]

З питань тендерних процедур ви можете звертатись до Кузьменка Івана [email protected]

Просимо направити вашу пропозицію до 23:59, 13.02.2024 р. на адресу [email protected]

Зверніть увагу, що пропозиції, надіслані на іншу адресу, не розглядатимуться.

Розгляд та оцінка конкурсних заявок здійснюватиметься Комісією протягом 5 календарних днів після дати завершення збору пропозицій. Про результати конкурсу буде повідомлено окремо.

Дякуємо за співпрацю!

З повагою,
Президент
Олександр Галкін